Palvelun käyttöehdot

Palvelun käyttöehdot

1 Dokumentin tarkoitus

Dokumentissa kuvataan Huoltotasku-verkkopalvelun käyttöehdot. Huoltotasku on sähköinen huoltokirjapalvelu (myöhemmin “Huoltotasku”). Huoltotasku tarjoaa huoltoliikkeelle tavan kirjata ja tarkistaa ja toteuttaa huoltotoimenpiteitä eri kohteisin selaimen kautta.

Käyttöehdot ovat käyttäjien nähtävissä Huoltotaskun verkkosivuilla.

2 Käyttöehdot

Tietokanta

Haltu Oy (jäljempänä "Haltu") julkaisee Huoltotasku-palvelua (jäljempänä "Huoltotasku") Internetissä osoitteessa www.huoltotasku.fi, jossa se on henkilöiden käytössä (jäljempänä "käyttäjä").

Näillä käyttöehdoilla sovitaan Huoltotaskun käytöstä Haltun ja Käyttäjän välisessä suhteessa. Käyttäessään Huoltotaskua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa muita oikeuksia Huoltotaskuun kuin näillä käyttöehdoilla hänelle nimenomaisesti myönnetään.

Kaikki oikeudet Huoltotaskuun mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Haltulle. Huoltotaskuun käyttäjien tuottaman sisällön tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat sen sisällön tuottaneelle käyttäjälle.

Huoltotaskun käyttöoikeus on käyttäjäkohtainen ja käyttöoikeus on vain niillä, joille Haltu on antanut käyttöoikeuden.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Huoltotaskua näiden käyttöehtojen, lain säännösten ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Huoltotaskua pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Huoltotaskua. Käyttäjällä ei ole oikeutta saattaa Huoltotaskua yleisön saataviin millään tavalla.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikista hänen käyttäjätunnuksellaan tehdyistä toimista. Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa Haltulle, mikäli käyttäjä pitää mahdollisena, että käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana on tullut kolmannen tahon tietoon.

Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikesta Haltulle aiheuttamastaan vahingosta, joka aiheutuu käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Huoltotaskun käytöstä.

Haltun oikeudet ja velvollisuudet

Haltu ei myönnä mitään takuita Huoltotaskun toimivuudesta tai sen sisällöstä, vaan ne tarjotaan ”sellaisina kuin ne ovat”.

Haltu ei vastaa Huoltotaskun sisällön asiallisista ja teknisistä virheistä, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, teknisestä viasta tai muusta syystä. Haltu ei vastaa vahingosta, joka käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu Huoltotaskun sisällön virheellisyydestä.

Haltu ei vastaa Huoltotaskun saatavuuden katkoksista, jotka voivat johtua esimerkiksi huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon toimintakatkoksista. Haltulla on oikeus välittömästi peruuttaa käyttäjän käyttöoikeus, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja taikka käyttää Huoltotaskua lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Käyttöehtojen voimassaolo, muuttaminen ja siirtäminen

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kokonaan tai osittain näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

Haltulla on oikeus siirtää näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle. Haltulla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai internet-verkon kautta käyttäjän käyttäessä Huoltotaskua. Mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtojen muutosta, tulee käyttäjän lopettaa Huoltotaskun käyttö. Jatkamalla Huoltotaskun käyttöä käyttäjä hyväksyy käyttöehtojen muutokset.

Riitojen ratkaiseminen

Näitä käyttöehtoja ja Huoltotaskun käyttöä koskevat riitaisuudet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa soveltaen Suomen lainsäädäntöä.

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Haltu Oy
Y-tunnus: 2324740-1
Juhlatalonkatu 5, 33100 Tampere

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mikko Sävilahti
+358 50 3506464
mikko@haltu.fi

3. Rekisterin nimi

huoltotasku.fi -palvelun asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, sekä mahdolliseen laskutukseen liittyen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoitteet
  • Puhelinnumero
  • Rekisteröitymistiedot
  • Käyttötiedot
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hänen rekisteröityessään palveluun käyttäjäksi tai hänen käyttäessään palvelua, sekä puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla asiakasrajapinnoista.

Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

7. Tietojen luovutus

Haltu Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.